Passiv Immunoterapi til sårinfektion og sårheling

Bevarer og afbalancerer mikrobiomet

60% hurtigere klinisk effekt end antibiotika og antiseptiske midler

MPPT er et hvidt lugtfrit pulver som bruges på overfladen af sår som ikke kan sys eller hvor syningen er sprunget op.

MPPT bruges hvor man traditionelt ville have brugt antibiotika eller antiseptika f.eks. jod, (cadexomer, povidon), sølv (Ag), PHMB (polihexidine), octenidin, honning, Manuka honning, klorhexidin og DACC (Sorbact), Dicloxacillin/Flucloxacillin og gentamicin.

MPPT fjerner den hæmning af immunsystemet, som bakterier og svampe forårsager. Dette giver kontrollen over såret og sårmiljøet tilbage til immunsystemet, som dermed effektivt kan bekæmpe infektionen og fremme helingen.

Produkter baseret på MPPT:

♦  Acapsil til humant brug

♦  SertaSil til veterinær brug

MPPT understøtter 4 processer – samtidig

♦  Autolytisk debridering.

♦  Fjernelse af infektion - uden brug af antibiotika og antiseptika.

♦  Fjernelse af infiltration – d.v.s. opklaring af de dybere strukterer i området omkring såret.

♦  Granulering og epitelisering.

Disse 4 processer er nødvendige for sårheling.

Antimikrobiel resistens / AMR

♦  MPPT vil fjerne antibiotikaresistente infektioner.

♦  MPPT vil ikke bidrage til udviklingen af ny resistens.

Egnet til sår med følgende karakteristika:

Til alle sårtyper som skal lukkke via sekundær heling - uafhængigt af ætiologi

♦ Inficerede sår

♦ Nekrotiske sår

♦ Sår med lav til høj sekretionsmængde.

♦ Dybe, ikke dybe og overfladiske sår.

♦ Underminering, sinusser, fistler og anden tunneldannelse.

Områder som er svære at forbinde.

Hvad MPPT gør

De overflader af vor krop, som vender ud mod omverdenen, arbejder tæt sammen (i synergi) med mikroberne i omgivelserne for at beskytte vor krop. På huden – og derfor i sårheling – betyder dette, at det konstant skiftende hud-mikrobiom (d.v.s. økosystemet af bakterier, fungi, viri og mider der lever på vor hud) er nødvendigt og skal bibeholdes og passes på bedst muligt. Hvis mikrobiomets balance forstyrres, f.eks. ved at styringen af mikrobiomet overtages af en enkelt mikrobe-stamme, opstår der infektion. En hud- eller sårinfektion kan fjernes ved at genskabe balancen mellem mikrobiomets tusindvis af forskellige indboere på en sådan måde, at de alle trives, uden at en enkelt stamme dominerer. Det er kun immunsystemet, der ved, hvad den rigtige balance til enhver tid er på hvert specifikke sted på huden. Derfor er det vigtigt, at immunsystemet får adgang til at styre og regulere mikrobiomet og derved bevare balancen.

I et forsøg på at overtage kontrollen bruger bakterier og svampe toksiner og enzymer som våben både mod andre mikrober og mod immunsystemet. Som beskyttende panser eller skjold bruger bakterierne og svampene biofilm til at gemme sig indeni. Biofilmen fungerer som en fæstning som immuncellerne – og antibiotika – ikke kan trænge igennem.

MPPT fjerner de skadelige toksiner og enzymer, hvorved immuncellerne genvinder deres evne og styrke; og

MPPT bryder den beskyttende biofilm op. Dette betyder, at de nyligt styrkede immunceller nu kan trænge ind in biofilmen og selektivt fjerne uønskede mikrober og sætte gang i og støtte helingen.

MPPT virker altså ved at give magten over helingsprocessen tilbage til individets eget immunsystem – derfor er MPPT en passiv immunoterapi.

Klassificering

MPPT er klassificeret som medicinsk udstyr og CE-mærket, d.v.s. godkendt i EU til brug i mennesker.

Opbevaring

MPPT er temperaturfølsomt og skal opbevares på køl.

Dokumentation

Randomiseret sammenlignende klinisk studie med 266 patienter

Acapsil blev sammenlignet til antibiotikum og antiseptikum. Acapsil reducerede tiden til fjernelse af infektion og start på heling med 60% og antal hospitalsdage med 31% relativt til disse to største produktgrupper.

Klinisk evaluering på Bristol University Hospital, UK

10 patienter med postoperative sårinfektioner hvor sårene var sprunget op. Alle sårene påbegyndte heling inden for 3 til 5 dage med Acapsil og alle sårene lukkede. Standard behandling ville have været 1 uge med UrgoClean plus 2 uger med NPWT (pumpe) for at nå et lignende stadie af påbegyndt heling - under antagelse af at der ikke var tilstødt komplikationer.

Klinisk evaluering i PG på Birmingham University Hospitals, UK

University Hospitals Birmingham, UK, evaluerede MPPT i tre patienter med kroniske inaktive stabiliserede Pyoderma Gangrenosum (PG) sår. Patienterne blev behandlet med MPPT i fem på hinanden følgende dage. Alle viste nyt granulationsvæv og forbedret heling. I en af patienterne var det muligt at reducere dosis af immunsupprimerende medicin.

7 cases fra hjemmepleje og ambulatorie i NHS (det engelske sygehussystem)

Cases var kroniske sår hvor Acapsil igangsatte helingsprocessen. Der var bl.a. et kronisk tryksår, et 5 år gammelt diabetisk fodsår på undersiden (plantar) af hælen og et ekstremt smertefuldt venøst bensår. I begge sår med alvorlig smerte nedsatte Acapsil smerten med det samme og efter henholdsvis 3 dage og 3 uger var smerten fuldstændig forsvundet.

Samling af cases fra dyrlægeverdenen
Præklinisk studie i sårhelingsmodel

In vivo studiet viste samme resultater som det kliniske studie.

Sikkerhed

MPPT er sikkert at bruge både for sundhedspersonen og for patienten.

Ingen utilsigtede hændelser eller allergiske reaktioner er set og der er ikke estableret kontraindikationer.

Ingredienser

Ingredienserne i MPPT er velkendte og godkendte kosttilskud UDEN kendt cytotoksicitet (giftighed overfor celler), carcinogenicitet (kræftfremkaldende egenskaber) eller mutagene egenskaber (fremkaldelse af ændring af DNA i gener) eller risiko for allergier.

Klinisk brug

MPPT er vist ikke at forårsage irritation, sensibilisering (overfølsomhed) eller blødning i sår.

MPPT har ikke forårsaget skade ved brug på blotlagt knogle, sener eller fascier.

MPPT påvirker ikke suturer.

MPPT absorberes ikke fra såret ind i kroppen. Det kan forblive på såret og vil gradvist falde af efterhånden som såret lukker.

MPPT kan vaskes af med vand eller tørres af med en fugtig gaze swab.

Når såret er rent og MPPT derfor ikke længere skal bruges, kan det tørre MPPT forblive på såroverfladen. Det vil falde af af sig selv i små flager i takt med at helingen skrider frem.

MPPT forårsager ingen smerte ved påføring.

MPPT forårsager ingen smerte ved forbindsskift. Hvis hele såroverfladen og sårkanterne har været vel dækket med MPPT, vil den sekundære forbinding ikke sidde fast i såroverfladen men kan derimod let løftes af.

I sjældne tilfælde når MPPT påføres direkte på store nerve fascicler (nervebundter) kan der udvikles smerte. I så fald, skyl MPPT'en af med vand og kom derefter et tyndere lag på.

Bibeholder et optimalt helingsmiljø - ikke for vådt, ikke for tørt

MPPT fjerner såreksudatet via kapillærkræfter. Kapillærkræfter kan som i MPPT være meget stærke, men de er kun effektive, så længer der er overskydende væske, altså sekret, til stede. De stopper automatisk når der ikke længere er for meget sekret. Derfor bliver såret ikke overtørret og sårbunden lider ingen skade.

Resistens

MPPT gør ikke brug af antimikrobielle stoffer (f.eks. antiseptika og antibiotika).

MPPT rummer ikke en risiko for a bidrage til udviklingen af nye antimikrobielt resistente stammer.

ISO 14971:2012 Risikoanalyse

En risikoanalyse udført i henhold til ISO 14971:2012 standard fandt at MMPTs sikkerhed var en integreret del af dets design. Dette betyder at komponenterne og den måde hvorpå de er brugt i MPPT ikke er blevet associeret med nogen kendte risici.

”Det er ikke en overdrivelse at sige at Acapsil ændrede mit liv. Fra 4 uger i et absolut helvede, med smerter 24 timer i døgnet, en kamp at gå på arbejde og med udsigten til at måtte tage fri fra arbejde en periode – til at være smertefri, kunne sove igennem om natten og tilbage til ”normalen” på arbejde.” NH

Læs case-story